Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie wzięli udział w konkursie na najładniejszą kukiełkę owocowo-warzywną. Konkurs przygotowała nauczycielka kl. 3 pani Kamila Górka zaś adresatami konkursu były dzieci z wszystkich grup przedszkolnych oraz uczniowie kl. 1-3. Głównym celem konkursu było: rozszerzenie zainteresowania przyrodą, aktywność rodziców w życiu przedszkola i szkoły przez włączenie się i udział w różnych formach oddziaływań proekologicznych, uświadomienie dzieciom potrzeby racjonalnego i zdrowego odżywiania, wyzwolenie twórczej aktywności plastycznej dzieci oraz rozwijanie dziecięcych talentów.

Napłynęło 29 prac uczniowie zostali nagodzeni w 2 kategoriach wiekowych: przedszkole i kl. 1-3. Komisja w składzie: p. E. Tandek, p. B. Starosz i p. J. Bulman nagrodziła następujące prace:
Przedszkole:
1 miejsce: Filip Reszka „ 0”
2 miejsce: Jakub Kropidłowski „ 4-latki”
3 miejsce: Nikola Świątek „0”
wyróżnienie: Aleksandra Błaszkowska- „0”
wyróżnienie: Igor Mach 3-latki

SP 1-3:
1 miejsce: Kacper Kropidłowski kl.2
2 miejsce: Amelia Konkel kl.2
3 miejsce: Dawid Reszka kl. 2
Wyróżnienie: Ida Gągolewska kl.3

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursem